AMEA akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə İnstitutun II kursunda təhsil alan magistrantların dissertasiya işlərinin müdafiəsi olmuşdur