Kimya elmləri üzrə problem şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.