AMEA Təcrübə-Sənaye Zavodunda müasir üsullarla sürtkü materialları istehsal olunur