Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşı Beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış etmişdir.