Bolqarıstanlı alimlər akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda