“Ekoloji Kataliz” laboratoriyasının elmi işçisi ezamiyyətdə