Новости
Фото
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Окт 26, 2018 | 15:49 / Конференции, собрания
Прочитано 5878 раз (-а)

26 oktyabr 2018-ci il saat 1400-da AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Qəhrəmanova Yeganə Balami qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Əlvan metallurqiyanın dəmirtərkibli tullantıları üzərində kükürd dioksidin qazvari reduksiyaedicilərlə reduksiyası” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir. 

2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya"