Новости
Фото
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Ümumi Elmi Seminarın 02.05.2018- ci il tarixində yığıncağı oldu
Мая 02, 2018 | 13:00 / Конференции, собрания
Прочитано 6698 раз (-а)

AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Qəhrəmanova Yeganə Balami qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Tullantı qazların kükürdtərkibli birləşmələrindən təmizlənməsi üçün əlvan metallurgiyanın dəmirtərkibli tullantıları əsasında katalizator və adsorbentlərin işlənib hazırlanması” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

2303.01 –“Qeyri-üzvi kimya”