Новости
Фото
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Ümumi Elmi Seminarın 28.02.2018- ci il tarixində 4 saylı yığıncağı oldu
Фев 28, 2018 | 11:29 / Конференции, собрания
Прочитано 5832 раз (-а)

Bakı Dövlət Unversitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının doktorantı Eminova Sənəm Fəxrad qızının 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş pentasil seolitlərin iştirakında etilbenzolun metanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.