Новости
Фото
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Янв 12, 2018 | 12:02 / Конференции, собрания
Прочитано 5007 раз (-а)

12 yanvar 2018-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Əliyeva Mahizər Qafar qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”