Новости
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Окт 27, 2017 | 12:20 / Конференции, собрания
Прочитано 4751 раз (-а)

27 oktyabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Hacıəhmədzadə Xuraman Şamil qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Poliizobutilenin katalitik destruksiyası, modifikasiyası proseslərinin tədqiqi, riyazi modelləşdirilməsi və parametlərinin hesablanması” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.