Новости
Alimlər bioloji mənşəli şüşə əldə ediblər
Апр 05, 2023 | 10:16 / Интересная информация
Прочитано 633 раз (-а)

Ekoloji cəhətdən təmiz bioloji mənşəli şüşə istehsalı çox çətindir, çünki biomolekullar zəif istilik sabitliyinə malikdir və şüşə istehsalında tez-tez istifadə olunan yüksək temperaturda asanlıqla parçalanır.

Bu problemi həll etmək üçün Çin Elmlər Akademiyasının Proses Texnologiyaları İnstitutunun professoru Yang Xuehainin rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu klassik “istilik söndürmə” prosedurundan istifadə edərək kimyəvi cəhətdən dəyişdirilmiş amin turşularından və peptidlərdən istifadə ediblər.

Əldə edilən şüşə nümunələri mükəmməl optik performans, mexaniki xassələr, çevik emal qabiliyyəti, bioloji parçalanma və digər müsbət göstəricilər daxil olmaqla ekoloji cəhətdən təmizlik və funksionallığın unikal birləşməsini nümayiş etdirib.

Kommersiya məqsədli istifadə edilən eynək və ya plastikdən kənarda olan biomolekulyar şüşə konsepsiyası davamlı gələcək üçün yaşıl yaşayış texnologiyasını dəstəkləyə bilər.

Hazırda biomolekulyar şüşə laboratoriya sınaqları mərhələsindədir, qarşıda layihənin geniş miqyaslı kommersiyalaşdırılması gedir.