Новости
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun kimya üzrə fəlsəfə doktoru Mirheydər Abbasovun "İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tətbiqi" kitabının III cildi işıq üzü görüb
Сен 06, 2022 | 15:09 / Публикации
Прочитано 513 раз (-а)

Kitabın bu cildində qeyri-üzvi birləşmələrinin müxtəlif siniflərinin (karbonatlar, hidrokarbonatlar, nitratlar, nitritlər, sulfatlat, hidrosulfatlar, sulfitlər, hidrosulfitlər, fosfatlar və s nümunələri seçilmişdir. V cilddən ibarət olacaq bu kitabın III cildində qeyri-üzvi birləşmələrin müxtəlif sinfindən olan 376 kimyəvi birləşmələrin infraqırmızı spektrlərinin geniş analizi verilmişdir.

M.H.Abbasov. İnfraqırmızı spektroskopiyanın üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrə tətbiqi. Elmi əməkdaşlar, müəllimlər və tələbələr üçün elmi-metodik vəsait. Bakı, “Ləman”, 2023, 529s.