Новости
AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında yeni şöbə yaradılıb
Авг 04, 2020 | 17:43 / Конференции, собрания
Прочитано 102 раз (-а)

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşdığı müasir dövrdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir” sözləri bir daha AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) əsas fəaliyyət missiyasını müəyyən edir. Ulu Öndərin davamçısı Prezident İlham Əliyev Azərbaycan kitabxanalarını xalqın milli sərvəti hesab edir. Bu milli sərvətin mühüm tərkib hissələrindən biri də MEK-in elmi ədəbiyyat fondlarıdır. Kitabxana rəhbərliyi hazırda elmi ictimaiyyətə daha səmərəli innovativ xidmət üsulları tətbiq etməklə, kitabxana-informasiya fəaliyyətində əsaslı islahatlar aparmaqdadır. Eyni zamanda, kitabxananın fondlarının strukturunda da yenidənqurma işləri görülür, yeni fondların təşkili nəzərdə tutulur.

MEK-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, kitabxanada yeni yaradılan Şərqşünaslıq şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərini şərq dillərində xaricdə və Azərbaycanda çap edilən, eləcə də elektron elmi nəşrlərlə və azərbaycanşünaslığa dair ədəbiyyatla fondun komplektləşdirilməsi, elmi kataloqlaşdırılması, elektron kataloqun formalaşdırılması, informasiya-axtarış aparatının təşkili və aparılması, oxuculara kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili və s. əhatə edir. Bundan başqa, şöbə Yaxın Şərq ölkələri ilə beynəlxalq kitab mübadiləsinin və fondun mühafizəsinin təşkili işini həyata keçirir. Sənədlərin istifadəsi acıq rəf üsulunda təqdim edilir.