Новости
Фото
AMEA-nın akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan magistrantların qış imtahan sessiyası 27.01.2020-ci il tarixində keçirildi.
Янв 27, 2020 | 11:45 / Конференции, собрания
Прочитано 462 раз (-а)

I kurs magistrantlar:

“Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi” ixtisaslaşmadan “Kimya proseslərinin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması” fənni üzrə, “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” və “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisaslaşmadan “Polimer nanogellər” fənni üzrə

II kurs magistrant:

“Fiziki-kimya” və “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisaslaşmadan “Elektrokimyəvi proseslərin kinetikası və elektrokataliz” fənni üzrə 27.01.2020-ci il tarixində imtahanlar keçirildi.