Doktorant və dissertantların apardıqları elmi tədqiqat işləri və əldə etdikləri elmi nəticələr qənaətbəxş hesab olundu