Обьявления
Dissertasiya işininin müzakirəsi keçiriləcəkdir
Сен 17, 2021 | 15:13
Прочитано 200 раз (-а)

23.09.2021-ci il tarixində saat 11-də ED 1.15 Dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə elmi seminarın iclası keçiriləcəkdır. Elmi seminarda AMEA nın M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Məmmədov Vilayət Sabir oğlunun 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə «Lantanoidlərin qarışıq kationlu oksisulfidləri əsasında lüminessent fazaların alınması, onların fiziki-kimyəvi və termodinamiki xassələri» mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiya işininin müzakirəsi keçiriləcəkdir.