News
Photo
10.10.2018-ci ildə AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Ümumi Elmi Seminarın yığıncağı keçirildi
Oct 10, 2018 | 15:16 / Conferences, assemblies
Read 612 time (-s)

AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Seolit katalizi” laboratoriyasının doktorantı Ağayev Fuad Allahverdi oğlunun 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisasından kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Seolitlər əsasında alifatik spirtlərin oksidləşməsi reaksiyası üçün məqsədyönlü katalizatorların sintezi və aktivliklərinin öyrənilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

JOURNALS
Useful links