News
Təbrik edirik!
Oct 04, 2018 | 11:31 / Jubilees
Read 569 time (-s)

İnstitutumuzun əməkdaşı, ümumi şöbənin müdiri Fərhatova Nərminəni 50 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edirik. Ona can sağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti arzulayırıq.

İnstitutun Qadınlar Şurası.

JOURNALS
Useful links