Xəbərlər
Alüminiumun yeni birləşməsi dərsliklərin yenidən yazılmasına gətirib çıxardacaq
Apr 24, 2018 | 12:47 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 720 dəfə

Böyük Britaniya və Finlandiya kimyaçıları sintez etdikləri yeni birləşməni dimetilksantenlə stabilizə edilmiş kalium alüminil adlandırdılar və onun sintezi, quruluşu və xassələri haqqında belə yazırlar.

O: parlaq sarı rəngə malikdir və onun formulu [K{Al(NON)}]2 (NON = 4,5-bi(2,6- diizopropilanilido)-2,7- di-tret- butil -9,9- dimetilksanten).

Burada alüminium – 1 oksidləşmə vəziyyətindədir və əsasən rabitənin əmələ gəlməsi nukleofil xassənin (yəni elektronların verilməsi yolu ilə digər atomlarla əlaqələrin yaradılması) hesabına baş verir.

JURNALLAR
Faydalı linklər