Xəbərlər
Foto
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Ümumi Elmi Seminarın 03.04.2018- ci il tarixində 6 saylı yığıncağı oldu
Apr 03, 2018 | 11:11 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 1271 dəfə

AMEA-nın Kimya Problemləri (indiki Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu) İnstitutunun doktorantı Hüseynova Şəfəq Ənvər qızının “As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi mövzusunda” dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

2303.01 – Qeyri-üzvi kimya

JURNALLAR
Faydalı linklər