Xəbərlər
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Okt 13, 2017 | 12:59 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 1717 dəfə

13 oktyabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında AMEA-nın Fizika İnstitutunun dissertantı Nəsrin Hüseynəhli Məhəmməd qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Sənaye tullantı suların ağır metallardan təmizlənməsinin yeni sorbsiya üsulları” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər