“Bilik və innovasiya iqtisadiyyatına əqli mülkiyyətin dəstəyi” mövzusunda konfrans keçirilmişdir
JURNALLAR
Faydalı linklər