II kurs magistrantların dissertasiya müdafiəsi keçirilmişdir
JOURNALS
Useful links