Kimya elmləri üzrə problem şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.
JOURNALS
Useful links