Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşı “4th İnternational Enviromental Chemistry Congress”də iştirak etmişdir.
JOURNALS
Useful links