News Archive
Bromun kəşf edilməsi
Jan 10, 2018 | 09:50 / Interesting information
Bromun kəşf edilməsi...
Aspartam
Jan 09, 2018 | 10:06 / Interesting information
Aspartam...
Основания и кислоты Льюиса
Jan 05, 2018 | 11:40 / Interesting information
Основания и кислоты Льюиса...
Prometium
Jan 05, 2018 | 10:01 / Interesting information
Prometium...
Frensis Aston
Dec 27, 2017 | 11:04 / Interesting information
Frensis Aston...
Çay sodasından natrium karbonat
Dec 26, 2017 | 10:43 / Interesting information
Çay sodasından natrium karbonat...
Kurt Alder
Dec 19, 2017 | 11:10 / Interesting information
Kurt Alder...
Qırılmayan şüşənin kəşfi
Dec 14, 2017 | 15:53 / Interesting information
Qırılmayan şüşənin kəşfi...
Xlorun alınması
Dec 06, 2017 | 12:40 / Interesting information
Xlorun alınması...
Aleksander Todd
Dec 06, 2017 | 10:43 / Interesting information
Aleksander Todd...
Xrom oksidi ilə kimyəvi vulkan və odlu çovğun
Dec 04, 2017 | 10:31 / Interesting information
Xrom oksidi ilə kimyəvi vulkan və odlu çovğun...
Neylonun kəşfi
Dec 01, 2017 | 10:01 / Interesting information
Neylonun kəşfi...
JOURNALS
Useful links