News Archive
Spray dressings - the future of modern medicine
Nov 18, 2019 | 01:13 / Interesting information
Spray dressings - the future of modern medicine...
Tayqanın istixana qazlarının mənbəyi olduğu ortaya cıxdı
Nov 14, 2019 | 15:59 / Interesting information
Tayqanın istixana qazlarının mənbəyi olduğu ortaya cıxdı...
Hidrogenin alınması üçün ucuz katalizator yaradılıb
Oct 25, 2019 | 16:02 / Interesting information
Hidrogenin alınması üçün ucuz katalizator yaradılıb...
Süni yarpaqlar işıqda dərmanları sintez edəcək
Sep 13, 2019 | 12:48 / Interesting information
Süni yarpaqlar işıqda dərmanları sintez edəcək...
Hydrogen peroxide suddenly appeared in microdroplets of water
Sep 10, 2019 | 11:31 / Interesting information
Hydrogen peroxide suddenly appeared in microdroplets of water...
JOURNALS
Useful links