News
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Kimya texnologiya” fakültəsinin 8 tələbəsi 25.04.19-31.05.19 tarixlərində Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya institutunda elmi-tədqiqat təcrübəsi keçəcəkdir
May 02, 2019 | 11:03 / Important events
Read 3199 time (-s)

JOURNALS
Useful links