News
Photo
Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunda doktoranturaya qəbul imtahanları keçirildi
Jan 15, 2019 | 11:25 / Conferences, assemblies
Read 2957 time (-s)

AMEA-nın Prezidentinin 04 yanvar 2019-cu il tarixli 01№-li sərəncamına və institutun 25.12.2018-ci il tarixli qəbul komissiyasının rəyinə əsasən “Qeyri-üzvi kimya, “Kimyəvi kinetika və kataliz” və Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasları üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları 15 yanvar 2019-cu il tarixində saat 1100-da keçirilmişdir.

JOURNALS
Useful links