News
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Sorbsiya prosesləri” şöbəsinin müdiri Əli Nuriyevin 90 illiyinə həsr olunan biobiblioqrafik göstərici nəşr olunub
Jan 03, 2019 | 11:38 / Publications
Read 1925 time (-s)

Bu biobiblioqrafik göstərici Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev həyat və fəaliyyətinin əsas tarixlərini və elmi əsərlərinin biblioqrafiyasını əks etdirir.

Biobiblioqrafik göstərici qeyri-üzvi kimya sahəsində çalışan alim və mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, o cümlədən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Əli Nuriyev. Biobiblioqrafik göstərici. Bakı, "ELM", 174s., 2018.

JOURNALS
Useful links