News
Yeni bir kimyəvi rabitə təklif olunub
Dec 25, 2018 | 12:03 / Interesting information
Read 1732 time (-s)

Axenin (Almaniya) Reyn-Vestfaliya Texniki Universitetinin kimyaçıları kimyəvi rabitənin yeni bir növü olan metavalent rabitəni təklif etdilər. Xassələrə görə o, kristallik qəfəsdəki metal rabitə ilə kovalent rabitə arasında yerləşir. Bu rabitəyə malik olan birləşmələr texnoloji tətbiq baxımından maraqlı olan bir çox xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur.      

Tədqiqatın nəticələri “Advanced Materials” jurnalında dərc olunub.

JOURNALS
Useful links