News
Yer üç milyon il bundan əvvəl olan temperatura gəlib çata bilər
Dec 14, 2018 | 13:59 / Interesting information
Read 2650 time (-s)

Əgər CO2 qazının ətraf mühitə atılma səviyyəsi dəyişməsə, 2030 ildə Yerin iqlimi 3 milyon il  bundan əvvəl olan vəziyyətə düşəcək. ABŞ-nın Milli Elmlər Akademiyasının (PNAS) jurnalında öz araşdırmalarını çap edən tədqiqatçılar bu nəticəyə gəliblər.

Onlar, üç milyon il bundan əvvəl Yer üzündə çox isti və quru iqlimin  hökm sürdüyünü, mərkəzi Amerikanın su altında olduğunu, Qrenlandiyanın buzla öptülmədiyini və dənizin səviyyəsinin indiki səviyyədən 18 metr yüksək olduğunu söyləyərək, belə qənaətə gəldilər ki, planetin istiləşməsi ilə bir çox növ canlı orqanizmlər yox olacaqdır.

JOURNALS
Useful links