News
Civənin suda təyini üçün həssas üsul yaradılıb
Sep 25, 2018 | 13:30 / Interesting information
Read 3172 time (-s)

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin əməkdaşları suda ifrat kiçik qatılığa malik civə ionlarının təyin edilməsinin yeni analitik üsulunu işləyib hazırlayıblar. Tədqiqatı aparan kollektivin rəhbəri Kiril Oskolok: “Tam kənar inikaslı rentqenofluoresent analiz metodu”nun müasir, artıq dərəcədə həssas və birbaşa su analizi üçün çox əlverişli olduğunu qeyd edir.

Yeni metod müxtəlif obyektlərin məsələn bitki mənşəli xammalın, dərman preparatlarının, qida məhsullarının, bioloji mayelərin, yüksək təmizlikli yarımkeçirici materialların analiz üçün istifadə edilir.

İşlərin nəticələri “ Analytical  Letters “ jurnalında dərc olunub.

JOURNALS
Useful links