News
İzotonik su
Mar 02, 2018 | 11:18 / Interesting information
Read 3935 time (-s)

Tərkibində insanın maddələr mübadiləsi üçün önəmli olan ion və əsas elementləri saxlayan, eyni zamanda insanın ehtiyacı olan minerallar əlavə edilmiş su izotonik su adlandırılır. Tərkibində heç bir mikroorqanizm yoxdur. Ehtiyaca görə izotonik suyun içindəki natrium və digər elemenlər dəyişdirilə bilər. Bunun üçün də satışda izotonik (0,9%), hipotonik (0,45%), hipertonik (3%)  məhlular mövcuddur.  İzotoniklər damar yolu ilə tətbiq olunur. 

JOURNALS
Useful links