News
Alimlər sübut etdilər ki, meyvəli içkilər diş emalını məhv edir
Feb 28, 2018 | 09:29 / Interesting information
Read 4353 time (-s)

Stomatoloqlar xəbərdarlıq edirlər ki, meyvənin tərkibindəki təbii meyvə turşuları emalla təmasda olanda onu məhv etməyə başlayır və bu proses temperatur artanda daha da sürətlə gedir. Belə ki, temperatur yüksəldikcə limon turşusu ilə kasium fosfatın qarşılıqlı təsir sürəti artır, bu isə emalın daha çox zədə almasına gətirib çıxardır. Nəticədə, isti içki soyuq içkidən daha çox dişə mənfi təsir edir.

Meyvəli içkilərin müntəzəm istifadə edilməsi diş emalının eroziyasının inkişaf riskini 11 dəfə artırır.

JOURNALS
Useful links