News
Alimlər yalnız Uranda mövcud ola bilən «qeyri- mümkün» formalı buz əldə etdilər
Feb 13, 2018 | 14:37 / Interesting information
Read 3351 time (-s)

Laurens adına Livermor Milli laboratoriyasının bir qrup alimləri  buzun "superion buz" adlanan unikal formasını aldılar. Bu buzun əsas xüsusiyyəti təpə nöqtələri ətrafında protonların fırınlandığı oksigen atomlarının möhkəm kristal qəfəslərindən ibarət olmasıdır.

Buzun bu forması yalnız fovqəladə şəraitdə öz stabiliyini saxlaya bilir. Belə şəraitə ancaq Neptun və ya Uran kimi planetlərin nüvələrinin mərkəz hissəsində rast gəlmək mümkündür. Lakin, orada bir çox sayda digər maddələr də (məsələn ammonyak və metan) mövcuddur. Gələcəkdə biz bu maddələrin olduğu şəraitdə “superion buzun” mövcud ola bilməsi imkanını öyrənəcəyik.

JOURNALS
Useful links