News
Akira Yosino (Yaponiya)
Jan 23, 2018 | 13:52 / Interesting information
Read 2217 time (-s)

Məhşur yapon kimyaçısı Akura Yosinonun əsas elmi nailiyyəti 1985-ci ildə yeni akkumulyator batareyasının prototipinin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Onun elektrodlarının birində litium ionları, o birisində isə litium kobaltat istifadə olunur. Beləliklə, prinsipcə, əsasən sxemdən litium xaric olunur. Bu, yalnız akkumlyatorların istehsal qiymətini kəskin azaltmır, həm də onların istifadəsinin təhlükəsizliyini artırır.

Dr. Akira Yosinonun kəşfindən istifadə edərək 1991-ci ildə iki böyük yapon şirkəti – Sony və Asahi Kasei –eyni zamanda litium –ion batareyalarının kommersiya istehsalına başladılar.

JOURNALS
Useful links