News
Video
Çay sodasından natrium karbonat
Dec 26, 2017 | 10:43 / Interesting information
Read 5473 time (-s)

1400-160C qızdırılma nəticəsində çay sodasının parçalanmasından natrium karbonatın alınması.  

2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2

Sonraki gediş videoda göstərilir.

JOURNALS
Useful links