News
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Ümumi Elmi Seminarın 13.12.2017- ci il tarixində 16 saylı yığıncağı oldu
Dec 13, 2017 | 13:52 / Conferences, assemblies
Read 3652 time (-s)

AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun böyük elmi işçisi, dissertant Əliyeva Nüşabə Musa qızının 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Bir atomlu C2-Cspirtlərin karbohidrogenlərə çevrilmə reaksiyalarında Zr/Si və Zr/Al oksid əsaslı katalizatorların elektron-akseptor mərkəzlərinin rolunun tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

2316.01 “Kimyəvi kinetika və kataliz

JOURNALS
Useful links