News
Qırılmayan şüşənin kəşfi
Dec 14, 2017 | 15:53 / Interesting information
Read 3645 time (-s)

Fransız kimyaçısı Eduard Benediktus nitrosellüloza ilə təcrübə aparırdı. Bir dəfə alim kolbada nitrosellülozu etanol və etil efiri ilə qarışdırarkən, o kolbanı əlindən saldı. Kolba düşən zaman çatladı. İçindəki buxarlandı, lakin kolbanın divarlarda nazik bir təbəqə qaldı. Benediktus başa düşdü ki, bu ixtiradan avtomobil istehsalında lazım olan şüşələr almaq üçün istifadə edilə bilər. Bu hadisə 1903-cü ildə baş vermişdir. O dövrdə avtomobillərin qabaq şüşələri adi şüşədən hazırlanırdı. Bu isə qəza zamanı sürücülərin çoxsaylı zədə almasına səbəb olurdu. Bu ixtira daha sonralar avtomobil şüşələrinin hazırlanmasında tədbiq olundu.

 

JOURNALS
Useful links