News
Photo
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən D01.021 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan Ümumi Elmi Seminarın 28.11.2017- ci il tarixində 15 saylı yığıncağı oldu
Nov 28, 2017 | 12:07 / Conferences, assemblies
Read 3271 time (-s)

28 noyabr saat 10-da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı Məmmədova Sevinc Rəhim qızının “Uran və toriumun bis-2-oksi-5-alkilbenzilamin və xlorlaşdırılmış naften turşuları ilə ekstraksiyası” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi. 

2303.01 “Qeyri-üzvi kimya”

JOURNALS
Useful links