News
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Nov 24, 2017 | 12:20 / Conferences, assemblies
Read 3289 time (-s)

24 noyabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetinin doktorantı Abuzərli Fəridə Zaid qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Kobalt tərkibli binar oksid katalizatorları üzərində etanolun hidrogenə buxar fazalı konversiyası” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz ” 

JOURNALS
Useful links