News
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən D01.021 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan ümumi Elmi Seminarın 03.11.2017- ci il tarixində 12 saylı yığıncağı oldu
Nov 03, 2017 | 12:02 / Conferences, assemblies
Read 3109 time (-s)

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və  Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işçisi, doktorant Qasımova Afəridə Məzahir qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Acınohur titanmaqnetit konsentratının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozunun və titan dioksidin alınması” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

İxtisas: 2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”

JOURNALS
Useful links