News
Video
Misin “gümüşə” çevrilməsi
Oct 13, 2017 | 10:45 / Interesting information
Read 3681 time (-s)

Hazırlamalı: 1) pambıq, 2) su, 3) civə 2-nitrat, 4) xlorid turşusu, 5) mis pul, 6) gümüş nitrat məhlulu (civə 2-nitrat olmasa, qatı nitrat turşusunda civəni həll edərək su ilə durulaşdırmaq lazımdır).  Bunun üçün misi xlorid turşusunun içərisinə salıb çıxarır və ikinci maye-civə 2 nitrat məhluluna batırırlar. Mis pulun üzəri civə təbəqəsi ilə örtülərək “gümüş” pula çevrilir. Lakin pulu ələ götürdükdə ehtiyatlı olmaq lazımdır: çünki civə və onun birləşmələri zəhərlidir. Əlləri heç bir şeyə vurmadan yumaq lazımdır.

Ag(NO3)2 + Cu = Cu(NO3)2 + Ag

JOURNALS
Useful links