News
Geokimyəvi analiz 2100-cü ildə heyvanlarının kütləvi məhvinin başlanmasını qabaqcadan xəbər verdi
Oct 10, 2017 | 10:00 / Interesting information
Read 4351 time (-s)

Massaçusets texnoloji universitetinin alimi Yer kürəsində  axırınci 524 milyon ildə baş verən karbonun izotop tərkibinin həyəcanlanmasını nəzərdən keçirdi və belə nəticəyə gəldi ki, 2100-cü ilə okeanda karbonun qeyri-üzvi formalarının miqdarı kritik nöqtəyə çata bilər. Yer üzərində son 542 milyon il ərzində, yəni fanerozoya zamanı beş iri nəslin kəsilməsi baş vermişdi. Bu isə dəniz heyvanlarının 3/4 –nün yoxa çıxmasına gətirib çıxartmışdı. Bu zaman hər bir nəslin kəsilməsi karbonun geokimyəvi dövrünün güclü dəyişikliyi ilə müşayiət olunurdu ki, bu da karbonun izotop tərkibində də öz əksini tapırdı. Beş əvvəlki halda geokimyəvi dövrdəki dəyişikliklər Dünya okeanındaki canlıların kütləvi məhv olmağına səbəb olub. Tədqiqatların nəticələri Science Advances-də dərc olunub.

JOURNALS
Useful links