News
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Oct 02, 2017 | 12:58 / Conferences, assemblies
Read 3755 time (-s)

29 sentyabr 2017-ci il saat 1000 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutunun dissertantı Mürsəlova Lamiyə Asif qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Oksigen və ozonun iştirakı ilə katalitik krekinq prosesinin tədqiqi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

JOURNALS
Useful links