News
Alimlər mayelərin şüşəvari vəziyyətə necə keçməsini öyrəndilər
Sep 11, 2017 | 12:00 / Interesting information
Read 3315 time (-s)

Moskva Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin əməkdaşları termodinamik və statik tarazlığın yaradılmasının amorf maddələrin şüşəvari vəziyyətə keçməsinə necə təsir etdiyini öyrəndilər. Tədqiqat Physica B: Condensed Matter jurnalında dərc edilmişdir. Bu tədqiqatın nəticəsində geniş temperatur intervalında şüşəəmələgətirən mayelərin özlülüyünün temperaturdan asılılığı tənliyi (mayenin şüşəyə keçməsi sahəsi və daha yüksək temperatur sahəsi daxil olmaqla) alınmışdır.

Tədqiqat həmçinin şüşə fazasının uzunmüddətli dayanıqlığını öyrənmək məqsədini daşıyırdı.

JOURNALS
Useful links