News
Photo
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Jun 30, 2017 | 12:00 / Conferences, assemblies
Read 2916 time (-s)

30 iyun 2017-ci il saat 1000 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrasının doktorantı Nağı İbrahim oğlu Yaqubovun Kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Ca-Ga (İn)-Se(Te) üçlü sistemlərində faza əmələgəlmənin fiziki-kimyəvi əsasları və alınan fazaların xassələri” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

JOURNALS
Useful links