News
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən D01.021 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan ümumi Elmi Seminarın 20.06.2017- ci il tarixində 8 saylı yığıncağı oldu
Jun 20, 2017 | 11:00 / Conferences, assemblies
Read 2404 time (-s)

Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dissertantı Vəliyeva Günay Xanlar qızının “Modifikasiya olunmuş seolitlər iştirakında ksilolların izopropil və üçlübutil spirtləri ilə selektiv alkilləşməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

JOURNALS
Useful links